Vil du motta viktig medisinsk informasjon?

Hold deg oppdatert. Vær registrert.

Når du er registrert, vil du motta Dagens Medisin, Felleskatalogen og Norsk Legemiddelhåndbok til din adresse til riktig tid.

Andre leger, institusjoner og forskningssentra gis mulighet til å kommunisere med deg, til å nå deg med viktige spørsmål og utfordrende problemstillinger.

DamelegeNomi-web2

Kommunikasjon?

Det er noen som har større innsikt i enkelte spørsmål enn andre. Det er enkelte som jobber med problemstillinger som få andre jobber med. Det kan være viktig at noen leger får kontakt med hverandre. Adresseregisteret er til for å ivareta nettopp slike behov.
Kontakt oss gjerne på e-post norway@docnet.com

Oppdatering

Informasjonsutvekslingen i samfunnet går raskere og raskere. Ny viten utvikles hver dag. Nye legemidler gir stadig bedre resultater for brukerne. For at du skal gjøre deg tilgjengelig for ny informasjon er det viktig at Adresseregisteret er oppdatert. Her kan du forsikre deg om at vi har riktig informasjon om deg.
Elektronisk oppdatering www.docnet.com
Ring tlf. 66 80 40 01 Send e-post til: norway@docnet.com

Adresseregisterservice docnet™

Docnet™ er et elektronisk verktøy for autorisert helsepersonell hvor de blant annet har tilgang til å logge seg inn på sin personlige side for å se hva som er registrert på dem, gjøre endringer de måtte ønske, søke helt gratis i registeret til Adresseregisterservice for Helsesektoren og Fellesekspedisjonen for Medisinsk Informasjon, gjøre geografiske spesialsøk og mange andre tjenester som vil bli utviklet fremover, som vil være et nyttig verktøy for helsepersonell i deres arbeid. Fremfor alt er docnet™ et miljøtiltak som har som målsetning å gradvis redusere mengden papir- og plastpost tilsendt i din regulære postboks, og erstatte kommunikasjonen med det elektroniske format (tekst, bilder, lyd, video).

For å logge på skriv inn www.docnet.com i din nettleser. For mer informasjon ring tlf: 66 80 40 01. Send epost til: norway@docnet.com

Hva er fordelene med docnet™?

• Miljøvennlig - unngå å fylle postkassen med papir. Du kan selv velge å gradvis få informasjon elektronisk i stedet for i din regulære postboks.

• Arkivering - tilsendt informasjon blir automatisk arkivert på ditt område i docnet™ og er søkbart for deg i all fremtid.

• Unngå spam - et av hovedformålene til docnet™ er å kanalisere digital kommunikasjon slik at du i årene som kommer unngår økt grad av spam.

• Valgfrihet - du vil selv kunne velge om du ønsker informasjon pr. post, digital eller begge deler (under utvikling). Etter hvert vil det også komme valgmuligheter på frekvens.

• Ressursbruk/Kostnader - det er svært ressursbesparende å unngå fysisk distribusjon av informasjonsmateriale.

• Adresseoversikt - du kan selv kontrollere og endre informasjonen som er registrert på deg for å få tilsendt publikasjoner korrekt.

• Kommunikasjon - kommunikasjonen tar kortere tid og er enklere tilgjengelig

• Oversikt - du kan fritt søke i Adresseregisterservice sitt register over helsepersonell

• Kostnadsfritt - docnet™ er kostnadsfritt for deg som helsepersonell

Hva er Adresseregisterservice for Helsesektoren?

Vi vedlikeholder Norges mest oppdaterte oversikt over den norske helsesektoren. Adresseregisterservice for Helsesektoren har som målsetning å optimalisere informasjonsflyten mellom helse-Norge og samarbeidspartnere. Mange institusjoner og leger benytter seg daglig av dette registeret.
Siden midten av 1990-tallet har vi sørget for å bringe ut viktig medisinsk informasjon og publikasjoner til helsepersonell i Norge. Blant annet er det Adresseregisterservice som leverer adresser til utsendelse av Felleskatalogen og Dagens Medisin.

imshealth_logo187x66

Om oss

IMS Health Technology Solutions Norway AS, v/ avd. for Adresseregisterservice vedlikeholder Den Norske Legedatabasen i hht. gjeldene lover og forskrifter for Personopplysninger i Norge og Europa (EU). Formålet med registeret er bl.a. å besørge en så effektiv samhandling som mulig mellom parter i helsevesenet. IMS Norway er svært restriktive ift. bruken av opplysninger fra registeret, og søker å beskytte den registrertes interesser i størst mulig grad. Vi leverer bl.a. aldri fra oss den registrertes E-post adresse til noen part uten at den registrerte eksplisitt, aktivt og skriftelig/elektronisk har samtykket til dette.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut