Moterom-Vitus-ingr250

Få øynene opp for fordelene med helsehus

Helsehus er skreddersydd for leger som er flinke til å samarbeide. Når flere innen de helserelaterte yrkene får samme adresse, skaper det et miljø som er gunstig både for leger og pasienter. Ikke minst betyr det muligheter for avlastning og utvikling.
Vitus-ingr250

Vil du starte helsehus i ditt distrikt?

Vitusapotek inviterer etablerte legekontorer og solopraktikere innen allmennmedisin, spesialiser, lokale og eksterne helsemiljøer, utbyggere, eiendomsbesittere, kommuner og andre til å inngå et samarbeid med sikte på å etablere helsehus.